ვებ ჰოსტინგი

cont.ge გთავაზობთ ყველაზე სწრაფ ვებ ჰოსტინგს საქარველოში. 
რა არის ჰოსტინგი? 
ჰოსტინგი არის ინტერნეტ მომსახურება, რომელის დროსაც ჰოსტინგ კომპანიის მიერ თქვენ გამოგეყოფათ ინტერნეტში არსებულ სერვერ-კომპიუტერზე სივრცე  და სპეციალური პროგრამული ინსტრუმენტები რათა თქვენ საშუალება გქონდეთ განათავსოთ და მართოთ ნებისმიერი ინფორმაცია ინტერნეტში.

ინტერნეტში ჰოსტზე ანუ სერვერ-კომპიუტერზე შეგიძლიათ განათავსოთ ნებისმიერი ინფორმაცია-ფაილი: ვებ საითი, ვებ გვერდი, ტექსტი, ელექტრონული ფოსტა, სურათი, აუდიო ფაილი, ვიდეო ფაილი, მონაცემთა ბაზა და სხვა ნებისმიერი რამ.

ჰოსტინგ კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი ინფორმაციის განთავსებისთვის და მართვისთვის საჭირო ყველა საშუალებას, შესაბამის ვებ სივრცეს, მუდმივ ანუ 24 საათიან ჩართვას ინტერნეტში, ინფორმაციასთან დაკავშირების მაღალ სიჩქარეს და თქვენს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ დროს.

  • ვებ ჰოსტინგი, ჰოსტინგი, ვებ ჰოსტინგი საქათველოში, ყველაზე ჰოსტინგი, სწაფი ჰოსტინგი
  • 0 მოხმარებელს სტატია გამოადგა
მიიღეთ სრული ინფორმაცია კითხვაზე?